Alle ôfbylde planten binne fûn yn de omjouwing fan Hantum. Binne se earne oars fûn, dan stiet it derby…

Longkruid

Look-zonder-Look

Koweblomke - Madeliefje

Wylde Balsem - Munt

Oranje haukkrûd - Oranje Havikskruid

Hynsteblom - Paardenbloem

Pearse dôvenettel - Paarse Dovenetel

Túnreadskonk - Perzikkruid

Pinksterblom - Pinksterbloem

Raapzaad

Klaaikamelle - Reukloze kamille

Reade Klaver - Rode Klaver

Wite Klaver - Witte Klaver

Speenkruid

Ferjit-my-net - Vergeetmenietje

Gersstjer - Vogelmelk

Vossenstaart

Wilde Hyacint

Diel 3

Hantum - Begin 2021 - Foto: LC/ARODI Buitenwerf

© - 2021