Youtube Twitter Facebook


It is no -


www.praatmarfrysk.nl

Werom:
Blogs fan foarige jierren
Nei it nijste blog

Argyf:
Persoanlike 11 stêdentocht
Bylden út it ferline...

Ferhalen:
Klik hjir foar koarte ferhalen...

Famylje foto's & filmkes:
Klik hjir (befeilige)

Oer de skriuwer:
Alles wat jo witte wolle...

Reagearje?
Stjoer dan in berjocht nei:
Hendrik van der Heide
Fia e-mail:

Hantum-sides:
4H-side.nl
Dichteres Akke Brouwer
Rûm Sop
PKN Gemeente Hantum c.a.
KV DTL


Created with CoffeeCup HTML Editor


© www.vanderhei.de

Sykplaatsje...

Mellema (wurdt) wei...
Wat soe der eins op dat boerd stean?

Pleatst: 25-06-2018 / 21:33 oere - Reagearje? - Nei boppen

Alles is lyts...

Miskien wol it lytste museum fan ús provinsje, it modelspoarwei museumyn Snits. Mar hiel moai! Foar guon is modelspoar dochs echt in prachtige hobby en wat kinne guon alles yn it lyts perfekt neimeitsje!

Dit kear wie dit museum yn it stasjon fan Snits it doel fan ús famylje-útstapke. En dan te betinken dat wy doetiids hiel wat oerkes trochbrocht ha yn it stajonsrestaurant (no it museum). Wachtsjend op de bus, as mei in kopke kofje omdat it noch te betiid wie om nei skoalle te rinnen...

Pleatst: 05-06-2018 / 12:01 oere - Reagearje? - Nei boppen