Moai soks…


It lêste jier as regisseur by de toanielploech fan de Mûnein.

Mar mei in goed gefoel ôfskie nimme. Twa prachtige útfieringen yn it smûke Mûnehoekje. Sjoch foar mear foto’ s en reaksjes op de Facebookside fan fotograaf Kees Westra.
Pleatst: 04-02-2019  - 16:10 oere - Reagearje? - Nei boppen

 © webdesign: www.vanderhei.de - 2019

In persoanlike webside

h@vanderhei.de