Youtube Twitter Facebook


It is no -


www.praatmarfrysk.nl

Werom:
Blogs fan foarige jierren
Nei it nijste blog

Argyf:
Persoanlike 11 stêdentocht
Bylden út it ferline...

Ferhalen:
Klik hjir foar koarte ferhalen...

Famylje foto's & filmkes:
Klik hjir (befeilige)

Oer de skriuwer:
Alles wat jo witte wolle...

Reagearje?
Stjoer dan in berjocht nei:
Hendrik van der Heide
Fia e-mail:

Hantum-sides:
4H-side.nl
Dichteres Akke Brouwer
Rûm Sop
PKN Gemeente Hantum c.a.
KV DTL


Created with CoffeeCup HTML Editor


© www.vanderhei.de

Leech en stil...

Tsja... dan mei in nije webside oan de gong en der dan achter komme dat de moanne augustus noch hielendal leech is!

No ja, mei dit berjocht stiet der dochs wat op. Ik sil noch even in moaie foto fan in augustusaktiviteit opsykje, oars is it wol wat keal.

Mei yngong fan septimber in hiele nije webside mei berjochten/foto's/ferhalen sa as jimme dy wûn binne...!

Kinne wy ús hast net foarstelle; rein yn augustus. Dochs is it sa. In flinke bui... Mar wêr is dizze foto naam?

Pleatst: 31-08-2018/ 13:26 oere - Reagearje? - Nei boppen