Matthijs Westra Laurens Feenstra Thijs Dijkstra Oane de Jong Rein de Jong Meester Dijkman Chris Schotanus Rienk Harkema Trijntje Bosma Bert Kaspers Henk Feenstra Appie Weerman Harrie Tuinier Jaap Mulder Gee de Jong Siepie Boersma Jan Dijkstra Leo Groenewold Gerda Bijlsma Baukje Weerman Frits de Groot Lieuwe Luinenburg Ieke Luyckx Hendrik van der Heide Durk Geertsma Tineke Dijkstra Anita Hoogeveen Marie Schotanus(?) Jannie Breemer Annie van Dijk Sientje Beukens Baukje Hofman Wieberen van der Heide Jelte Albada Jappie Wijnia Willem Smink Johan Groenewoud Bauke Albada