Werom

Lolke Lûkpûde...

Nu moet het niet malder worden. Van de week las ik in de plaatselijke courant uit de hoofdplaats alweer een groot verslag van de stadsfeesten wat ons nu toch begint te vernuiveren. Weethoevaak staan de afgelopen dagen grote stukken van deze feestelijkheden in de courant en als we vanwegen onze eigen dorpsfeesten een mooi verslag in de courant hebben willen dan geeft men niet thuis en heeft de redakteur wel weer een verlegje om ons met inmoed geschreven stuk te weigeren. Dat had zijn vader ook niet weten moeten want die is ook maar begonnen als arbeider bij de Parley en die was altijd optein en als hij wat voor je doen kon stond hij altijd vooraan om voor je te schreppen of om je tuin te behemelen. Nee die onverstand achter het bureau had het niet in het hoofd en zet ons mooie verslag in de donderdagcourant...

Maar afjin wij hadden hiermee leven kunnen alsniet nu weer een alderhuistelijkst groot stuk over die shantybalters in de courant stond met allemaal van die bluisterige foto's van die onverstand van een Alex Bouma welke ook niet van ophouden weet en altijd in de weer is met die huishoudtrap welke zijn vrouw dan weer mist als zij de ruiten wil hemelen. Maar nu geloof ik dat die Alex ook geen wijf heeft want bij hem is het beste stuk huisraad geen wijf maar een aluminium trap.

En waarom waren de plaatselijke zangers van het gelegenheidskoor niet uitgenodigd voor deze feestelijke dag? Zij waren flink van het centrum toen zijn vernomen hadden dat die zangers van Dokkum hen niet een convocatie gestuurd hadden hoewel hen dat niet eens begroot want de Hantumers zijn maar lieden van eenvoudige komaf en zij zetten het altijd op een zuipen en zitten dan weer te krinkje spuien in het plaatselijke dorpshuis welke vervangen gaat worden door een multimediaal centrum welke wordt geleid door ene Willem T. die altijd maar ladderige bakjes thee aan het drinken is vanwege zijn oprispingen in het lijf. Maar die krijg je ook als je tot de nacht toe uit achter de computer zit om dat hoge volk om te praten om je maar met brouten geld tegemoet te komen. Maar afijn het is de heer T. allijke veel of de koe schijt of de stier...

Maar nu hebben we van Lolke Lûkpûde gehoord dat het volk in Dokkum toch hun grote misser ingezien hadden en toch nog de balters uit Hantum op hun feestelijkheden ter opluistering komen lieten. Ook nog wel op dinsdagavond welke ons inziens niet zo geschikt is omdat veel oudereind dan voor Lingo zit en het niet aan tijd heeft om te komen of men moet betijd op bed want de oudereind denkt altijd nog dat ze in de ongetijd zitten en morgensjaar uit bed moeten. Maar we moeten zeggen dat de Dokkumers het maar puurbest voorelkaar hadden.

Lekkere koffie met oranjekoeke welke onze leden wel aanlachte omdat elkeneen wat ropperig van huis was gegaan want het was vanzelfs weer betijd toen we bij de jachtweide van Auke Jelles bijelkaar komen moesten om naar de hoofdplaats te vertrekken. Altijd zijn er dan weer van die onverstanden die veels te laat zijn en die dan zelf weer naar Dokkum moeten tuigen en dan weer niet weten waar de feestelijkheden gehouden worden en dan elkeneen weer moeten vragen en dan ook nog bij de Bowling op de stoepe staan waar dan weer geen harsens is want elkeneen zit vanzelfs in de tent op de merke waar weer een nuiveraardig vreemd beeld staat waarvan niemand weet wat dat nu weer beduidt.

Maar de kofje was best en Rikele Hierkaam werkte wel zeven stukken oranjekoeke naar binnen want die is zo krenterig als de neten en als hij het bij anderen halen kan is hij er als de hinnen bij want die schreppen ook altijd met hun poten op het heem om om maar wat kleingoed uit de klei te schrabben. En hij heeft ook haast een pond belegen kaas behemeld en de droge worst daar spuide hij ook niet op.

In het schoft moesten we jammeren en dat lachte ons wel aan want dat cabaret was ook maar van kom zo en niet elkeneen kon erom lachen maar dat verging ons wel toen we op het podium stonden met de handen in onze buisen. Toen het aanging en Lolke het eerste lied inzette met de Klok van Arnemuiden en het Feintje van Menaam die feitlijk gewoon uit de Kleine Jouwer komt. Na de tijd zaten we nog even gezellig te buikspreken in het gebouw welke ze hadden afgehuurd om ons maar bij het volk weg te houden want vanzelfs horen wij niet bij elite van Dokkum welke alleen maar van de weduwe innemen en wij het liever bij een van ome Hein houden en het dan niet laten kunnen om zo nu en dan wat te opbreken...

Maar we kunnen niet anders zeggen dat wij een puurbeste avond hebben gehad maar dat Rikele die nacht wel gespuid zal hebben als een aalreiger van al die apenoten...


Werom